Michał Nowaczyk

vrk_uczestnicy_43.jpg

Michał Nowaczyk jako jedyny w ekipie posiada mapy Verkorów ze śladem trasy naniesionym na papier przy pomocy pomarańczowego markera. Gdy tylko faktyczna trasa naszej podróży wyjeżdża poza obrys wyznaczony szerokością markera, Michał przywołuje nas do porządku odpowiednio korygując kierunek. W trzech przypadkach na cztery robi to bez wyciągania mapy z sakwy. W dwóch przypadkach na trzy korekta dotyczy marszu, a nie jazdy.