Autorem zdjęć są Remigiusz Kitliński oraz Tomasz Gurdziołek (4).