Strada dell'Assietta: Colle Costa Piana (2329 m n.p.m.)

vrk_uczestnicy_82.jpg

Ekstremalna trasa wykańcza powoli nawet najtwardsze uczestniczki wyprawy. Widać bardzo wyraźne symptomy załamki (za Słownikiem Terminów Kolarskich):
Załamka - stan psychiki kolarza charakteryzujący się utratą poczucia sensu kontynuowania jazdy. Wczesne stadium załamki, tzw. podłamka, może być spowodowana długotrwałym oddziaływaniem na kolarza niekorzystnych zdarzeń losowych. Czynniki prowadzące do kreacji niekorzystnych zdarzeń losowych mogą mieć pochodzenie zarówno endogeniczne, np. stałe, dodatnie nachylenie terenu pokonywanego przez kolarza, jak i antropogeniczne, np. stałe, trwające dłużej niż dwa tygodnie, przebywanie w towarzystwie tych samych osób.