Route de Rochers de Chironne

vrk_uczestnicy_06.jpg

Teraz krótka sekcja, na której kontaktowi fizycznemu stóp z podłożem towarzyszy kontakt fizyczny palców z klamkami hamulców.