Droga SH20 z Vermosh do Hani i Hotit w Albanii

Droga SH20 z Vermosh do Hani i Hotit w Albanii jest przykładem kultowej przeprawy, która bardzo szybko traci swój dawny charakter. O tej pięknej drodze czytałem już ponad 10 lat temu, gdy przygotowywałem swoją pierwszą wyprawę do Albanii. Wtedy nie udało się jej włączyć do planów i teraz jest czego żałować. Z oryginalnej, osławionej w licznych relacjach trasy pozostało może kilkaset metrów w rejonie Vermosh. Na całej długości trwają obecnie intensywne prace. Kruszone są ściany kanionu rzeki Cem, a dawna wąska dróżka poszerzana jest do pokaźnej szosy. Na serpentynach zupełnie zmieniany jest jej przebieg. Odcinek od Lepushë do Selcë już w zasadzie w całości jest przygotowany do położenia asfaltu, poniżej Selcë trwa asfaltowanie, a od wsi Tamarë, którą w całości odbudowano, to już niemalże autostrada. W zasadzie to chyba trafiliśmy tam w najgorszym momencie. Z dawnej legendy niewiele już pozostało, a z wygód asfaltu nie mogliśmy jeszcze korzystać.