Oblaczki granatki kopulujące na czarcikęsie łąkowym

Żeby było jasne, robale podglądał Michał. A tak poza tym, to oblaczek granatek (Amata phegea), dla lepszej ochrony przed drapieżnikami, stosuje tzw. mimikrę müllerowską upodabniając się do motyli z rodziny kraśnikowatych. I jedne, i drugie są toksyczne, a ich wzajemne podobieństwo dodatkowo zmniejsza ryzyko bycia ofiarą drapieżnika. Zatem pamiętajcie, ciemnych motyli w kropki konsumować się nie zaleca.